Xôi vò cúng thôi nôi
Xôi vò cúng thôi nôi
Xôi vò được xem như là món ăn rất công phu và luôn có mặt trong các món khai vị. Xôi vò dùng trong...

Có thể bạn thích

Cúng thôi nôi với nhiều nghi thức cùng công đoạn chuẩn bị món ăn cúng thôi nôi hiện vẫn được nhiều gia đình thực hiện và giữ gìn truyền thống, tục lệ này::